Mountain Edge Grill

631 Parkway
Gatlinburg, TN, United States 37738
(865)436-0013